Elly Cox
Elly Cox

Wat is cliëntgerichte gesprekstherapie?

Cliëntgerichte gesprekstherapie is een vorm van therapie waarbij de cliënt centraal staat en bepaalt welke kant de ondersteunig uit gaat. Hieronder kunnen veel verschillende methodes vallen. Door middel van gesprek zoekt de cliënt samen met de therapeut/counselor naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoording van emoties enzo. De therapeut/counselor neemt voornamelijk een actief luisterende, empatische, samenvattende en verhelderende houding aan en ondersteunt de cliënt in het proces. De inzichten van de cliënt zijn het centrale werkpunt.

Hoe verloopt een traject?

Allereerst vindt een intake-gesprek plaats.


Tijdens dit gesprek:


• maak je kennis met de therapeut/counselor


• wordt de werkwijze  besproken


• worden de randvoorwaarden van een traject besproken


• wordt het probleem of de vraag besproken.

Dan wordt traject opgestart
. Een traject bestaat uit individuele gesprekken van ongeveer één uur.


 

Afronding

Een traject kan uit 3 sessies bestaan, maar ook uit 25 sessies.

Dit is volledig afhankelijk van het probleem, de vraag, de omstandigheden enz.